SERVERS ONLINE Monday, May 21, 2018  4:29:46 PM EST

 

Ano ang AdventureQuest?
Ang AdventureQuest ay isang Flash-animated RPG na pwede mong ilaro habang ikaw ay nasa iyong pagpapahinga ng tanghalian, habang ang mga malalaking game servers ay hindi gumagana, at sa kahit anong oras araw-araw! Naglalaban ka sa mga masa ng mga halimaw at mga kalaban para pwede kang lumakas at makagimit at makakuha ng mga armas ng malalakas na pwersa. Ang kailangan mo lang ay ang iyong web browser at ang Macromedia Flash plugin bersyon 8 pataas para makalaro.

Play Free!Make a New Account!

Maglaro ng libre! - Gumawa ng sariling libreng account

Mercuria, Pae, and the Drakel named Vince

Walang panganib at madaling ilaro
Ang kailangan mo lang ay ang iyong web browser at ang Macromedia Flash plugin bersyon 8 pataas para makalaro.
  • Walang Downloads!
  • Walang Spyware!
  • Walang Spam! (Hoy, ang aming AdventureQuest Newsletter... na sinulat ni Galanoth... ay hindi kasama!)
  • Walang mga Programa na kailangang mainstol!

Ang laro na ito ay umuunlad lingo-linggo
Ang AdventureQuest ay walang-tigil sa pag-uunlad! Gumawa ka ng account at ituklas mo ang aming lumalago na mundo tsaka ng bagong kagamitan, istorya, spesyal na pangyayari, at mga digmaan habang sila ay dinadagdag sa aming mga updates. Habang binabasa mo ito ngayon, kami ay nag-iisisip pa ng bagong makakalaban, bagong armas na magagamit, bagong majika at alagang hayop na pwede mong idagdag sa paglalaban, at mga tahanan ng iyong sarili. Sumali ka na at tumulong sa pagbabago ng direksyon ng AdventureQuest habang ginagawa naming itong masmaganda sa bawat update.

Guardian Upgrade
Upgrade mo ang iyong account gamit ng isang-beses-lamang na pagbayad para makagamit ng ispesyal ng lugar, armas, baluti, alaga at iba pa!

Upgrade to Guardian oBumili ngGift Certificate

Gumawa ng bagong Account
Anong pinaghihintay mo? Gumawa ng isang account at sumali sa amin. Ang mundo ay may kailangan ng mga bida tulad mo!
Sumali na

Mula sa mga gumawa ng DragonFable at MechQuest!
Ang AdventureQuest ay ginawa at tinatakbo ng parehong tao na nagdalo sayo ng DragonFable at Mechquest updates bawat linggo! Ang AdventureQuest ay may magagandang larawan at animasyon, at ng mga nakakatawang salita na inaasahan mo mula sa buong Grupo angArtix Entertainment!

Note: This page is also available in other languages thanks to translations by our players!

 

Copyright © 2001-2018 Artix Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
"AdventureQuest", "DragonFable", "MechQuest", "ArchKnight", "BattleOn.com", "AdventureQuest Worlds", "Artix Entertainment", "Artix" and all game character names are either trademarks or registered trademarks of Artix Entertainment, LLC. All rights are reserved.

Portals: New Games · Mini Games · Browser Games
Multiplayer: Browser MMORPG · PvP MMORPG
Single Player: Online RPG · Fantasy Dragon Game · Space Mech Game · Sci-Fi Alien Game

Home | PRIVACY POLICY | Terms & Conditions | Contact Us | Site Map | Help | Forums